Flat Feet Living


Flat Feet Living handler om at leve livet nede på flad fod, hvilket vil sige uden stress og mindfuldt. Hele tiden at være nærværende tilstede i dit liv og det du gør.

Læs mere

Spirituel Bevidsthed


Spirituel Bevidsthed handler om at se livet fra et helhedsperspektiv, hvor den fysiske oplevelse er en del af et større hele, nemlig den åndelige, som er den primære.

Læs mere

Samtaleterapi


Terapien er samtaleterapi med baggrund i åndsvidenskaben, hvor krop, sind og ånd forenes, som forklarer hvordan alt hænger sammen og indvirker på hinanden.

Læs mere

Hvad det har givet mig at se livet med den Spirituelle Bevidstheds øjne, og hvad der også er muligt for dig.

Det er faktisk svært at beskrive hvad det er det har givet mig, for det er på samme tid så dybt, og dog så ligetil. Når jeg kigger på mit liv, så har det virkelig budt mig på meget, rigtig mange ubehagelige oplevelser, ikke alle lige meget naturligvis, men nogle har virkelig været smertefulde og tæret hårdt på min energi.

Men dette at forstå al tings sammenhæng, livets oplevelsers sammenhæng, dette at se at alt har en årsag, at der er en mening, at der er hensigt bag det hele. Og samtidig se og opleve at jeg har indflydelse på det der sker, at jeg kan ændre livet i den retning jeg ønsker det – det er virkelig en fantastisk oplevelse.

Når jeg så tilføjer dette at se den dybere mening med livet, at der faktisk ikke er noget vi skal, ikke noget vi skal nå eller opnå – der er faktisk ingen forventninger til os – vi skal bare leve, opleve og nyde det. Mere kompliceret er det faktisk ikke.

Der er ikke noget fysisk der i bund og grund har nogen betydning, og særligt alt hvad vi kan opnå af fysisk gods og/eller status, er helt ligegyldigt. Nul værdi overhovedet. Dermed bliver der pludselig ingen grund til at indgå i forbrugsræset, ingen grund til at løbe livet af sig på arbejde for at tjene så og så mange penge – ingen overhovedet.

Det eneste vi virkelig kan opnå her, det er en forædling af vores menneskelige og humane sider, dette at være mere kærlige over for hinanden, over for alt. Derudover kan vi opøve kunstneriske færdigheder, hvor vi kan forskønne verden med vores frembringelser, både malerisk, skulpturelt, musikalsk osv. Naturligvis kan vi opøve en masse faglige færdigheder, som også kan komme en masse andre mennesker, dyr eller natur til gavn.

Dette og så vores relationer til hinanden, er det eneste der har reel værdi – intet andet. Dette er det eneste vi kan tage med os herfra, alt andet må forblive og forgå. Det fysiske er bare vores materiale, vores ler, vi kan skabe i, det er det vi kan forme og opleve i. Det er vores legeplads, vores værksted hvor vi kan eksperimentere med det hele.

Tilføj så til dette at livet er evigt, tilføj tusindvis af liv, inkarnationer her i den fysiske verden. Og videre derefter et liv i millioner af år i åndelige verdener – så har du al tid til rådighed, selveste evigheden – og der er derfor slet ingen ting du skal nå, overhovedet. Ingen grund til at stresse, ikke engang en eneste grund til at løbe efter en bus eller et tog, lige meget hvor længe der er til den eller det næste – det er helt lige meget. Læg mærke til at det er “lige” – “meget”, ikke ligemeget, eller ligegyldigt – det har lige værdi, for det betyder ikke noget i det store hele om du når det eller ikke, for du har evigheden til det.

Når du tager alt dette med i dine betragtninger, så bliver det hurtigt tydeligt, at det liv vi lever i dag, “Dansen om guldkalven”, det er den mest misforståede opfattelse af livet. Alt det fysiske er døde ting, og ved at have ophøjet det til det vigtigste af alt, så fejrer vi døden og ikke livet – livet er bag ved alt det døde fysiske, det er det der skaber det, det der bevæger det, det der oplever det – dig og mig – vi er livet, vi er det levende. Og det er det vi skal fejre.

Og det bliver pludselig tydeligt, at det ikke giver mening at fare rundt hals og hoved for at tjene så mange penge som muligt til at købe så mange ting for som muligt. Der er ingen grund til at blive syg af stress, måske sågar endda dø af det. Det giver ingen mening at arbejde fra morgen til aften uden tid til at nyde livet, nyde de ting som gør dig glad – for det er faktisk det der er meningen med livet, at vi skal være glade, opleve og nyde det.

Vi skal helt ned og leve livet på flad fod, helt nærværende og mindfuldt tilstede. Og i og med at det er næstekærligheden der er vores mål, så kan din glæde ved at være til, kun være det allerbedste, det allervigtigste overhovedet, for jo mere glad du er, jo bedre er det for verden, for jo mere smitter du den med din tilstand, og jo mere bedres den. Jo mere fredfyldt glæde der er i dig, jo mere fred vil der være i verden, jo mere glæde vil der være.

Resultatet er en tilstand, hvor alt det negative får sværere og sværere ved at slå rod i dig, og til sidst vil det slet ikke påvirke din indre tilstand. Det betyder ikke at du ikke kan blive ked af det, men det vil være overfladisk, forstået på den måde at det ikke vil tage bolig i dig. Din kerne vil være skinnende ren, og du vil udstråle livskraft, livslyst og livsmod, og du vil altid i denne rolige tilstand vide hvad du skal gøre i de situationer du oplever.

Hvorfor vælge Spirituel Bevidsthedsterapi ?

Det skal du kun gøre hvis du føler for det, hvis du føler en vis genklang i dig i forhold til det du læser om det, ellers skal du ikke.

Der er utrolig mange forskellige terapityper og behandlingsformer, og ikke en passer alle. Vi er alle sammen forskellige i en eller anden grad, nogle af os ligner hinanden mere, og kan bruge samme terapitype med godt resultat.

Det handler for mig om at du træffer det rigtige valg. Det er virkelig vigtigt at du føler efter om dette er noget for dig, om det er noget der inspirerer dig, noget der kan give dig noget – og du skal virkelig ville det.

Det er vigtigt at du gør dig klart, at jeg ikke er en “fixer”, jeg kan ikke “fixe” dig eller noget i dig – det kan kun du. Det handler om at du tager ansvar for dine handlinger, ændrer på dem for at få et bedre og mere glædesfyldt liv. Og det er bestemt aldrig lige behageligt at se sig selv i spejlet, som den man virkelig er. Se og erkende at der er noget man godt kan ændre og forbedre på – men fordelen er at du får det bedre, du får et rigere og lykkeligere liv bagefter.

Jeg kan hjælpe dig til et nyt livssyn, et udvidende livssyn, et samlende og et helt livssyn, et positivt livssyn, hvor alt hænger sammen og giver mening, og hvor det er dig der bestemmer i størst mulig omfang, hvordan det udfolder sig – og dette uanset hvad du oplever. For der er tale om fundamentale strukturer i livet – livslove og principper det hele bygger på. Og ved at lære dem at kende, så kan du begynde at manøvrere dit liv selv, lige derhen hvor du ønsker det.

Læs mere om hvad det er jeg ønsker at hjælpe dig med.

Mit Livssyn

For mig er livet en evig tilstand, der veksler mellem en rent åndelig tilstand og fysiske inkarnationer her på jorden.

Ligeså er livet for mig også en evigt sammenhængende kæde af årsager og virkninger, af mange også kaldet skæbneloven eller karmaloven.

Livets Orden

Intet sker tilfældigt, alt sker som en nøje principiel virkning af de årsager vi skaber. Det giver os muligheden for at ændre vores liv i den retning vi ønsker det.

At se og forstå livets love, giver en dyb indre fred og ro. At vide hvorfor ting sker i vores liv, og at vide at vi kan ændre på dem.

Livets Nøgle

Vi har alle muligheden for at ændre på vores liv, det handler blot om at finde ud af hvilke årsager, der skaber hvilke virkninger, behagelige som ubehagelige.

Forstår du dette, har du nøglen til dit liv, og kan skabe det som du ønsker det.

Mit Ønske

Mit ønske er at hjælpe dig med at finde denne nøgle, finde de årsager der skaber de virkninger i dit liv, som både er behagelige og ubehagelige.

Når du ved hvilke årsager der skaber behagelige virkninger, ved du hvilke du skal beholde. Når du ved hvilke årsager der skaber ubehagelige, ved du hvilke du skal ændre.

Læs mere

Livet Er Godt

Livet er med os, det vil os det bedste. Når vi føler at noget er ubehageligt, og vi ændrer på det der skabte det, finder vi altid ud af at det er til det bedre.

Altid forsøger livet at vise os den mindste modstands vej, altid forsøger livet at vise os den mest behagelige vej, den der fører til glæde, behagelighed og fred.

Vi Skaber Det

Livet er vores, vi skaber det selv. Og ved at kende livets love, så ved vi hvordan vi skaber et liv i fryd og herlighed, med indre fred, glæde og kærlighed.

En urokkelig indre fred og glæde som bliver som orkanens øje, blikstille mens alt flyver omkring derude. Vi har tillid til livet, tillid til at forandringerne altid bliver til det bedre.